SENTERLEDELSE:
Senterleder: 
Tove Maien Bringa

Mob, Bøsenteret:
40408788

Mail:
tove.bringa@bosenteret.no
BØSENTERET
Bøsenteret ble oppført i 1997, og senere ombygd i 2009.
Pr. 1. januar 2022 hadde senteret en omsetning på 331 millioner kroner, og over 1 million besøkende i året. Med dette er Bøsenteret Midt-Telemarks største kjøpesenter.

På Bøsenteret finnes 150 gratis p-plasser og 29 butikker. 
Vi har elektroniske gavekort som kan kjøpes i vår gavekortautomat utenfor Meny, eller på nett. Kortet gjelder for alle butikkene i senteret.

Vil gjerne legge litt om universell utforming på Bøsenterets hjemmeside .
 
Bøsenteret er gjennom sitt medlemskap i Sentrumsringen med i bedriftsnettverksprosjektet “Inkluderende reiseliv iTelemark” for å få mer kunnskap om tilrettelegging for mennesker med funksjonsnedsettelse.
Vi har ikke mulighet til å bli universelt utformet, men vi jobber med å tilrettelegge for alle så langt det er mulig
Etter bedriftsbesøk fra FFO, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon på Bøsenteret fikk vi tilbakemeldingen:
Senteret er generelt bra tilrettelagt for alle med bevegelseshemminger.
På Bøsenteret finner du både heis og rulletrapp. Alle inngangene til senteret har automatisk døråpner og vi har HC toalett i begge etasjer.